Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Ιωαν.Δοντάς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Ηλ.Δοντάς Mέλος
Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου Mέλος