ΜΕΤΟΧΟΙ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε                    100 %ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
€7.435.000,00ΜΕΤΟΧΕΣ
743.500  ον. αξίας 10 €

 


Τελ.Ενημέρωση:30/06/2019